Wil je bijdragen aan het succes van Wandelen voor Water 2018 ? Stort je bijdrage op onderstaande rekening. Wij garanderen dat elke cent wordt besteed aan projecten van stichting Kansarmen Sri Lanka!

Rekeningnummer: NL68 RABO 0137 2043 61
Ten name van: Rotaryclub Eems-Dollard
Onder vermelding van: Wandelen voor Water  2018

Bedankt voor je bijdrage!